Formació en protecció contra incendi

Elaborem cursos adaptats a les necessitats de cada cas:

Primers Auxilis

 • Cursos primers auxilis (PAUX)

  Aquest curs està dirigit a tots aquells particulars i/o empreses que vulguin formar als seus treballadors en primers auxilis i poder així poder fer front a una situació d’aquest tipus.

  L’objectiu del curs és capacitar als alumnes per a l’acompliment de funcions de nivell bàsic en matèria de primers auxilis i així poder donar resposta en una situació d’emergència sanitària.

 • Cursos DEA i SVB

  L’objectiu del curs és instruir a l’alumne com a primer intervinent en la cadena de supervivència i formar en reanimació cardiopulmonar (RCP) per a aconseguir una aplicació precoç de la desfibril·lació automàtica. També es complementarà el curs amb la formació en l’ús del Suport Vital Bàsic (SVB), per a poder realitzar una primera atenció fins a l’arribada dels equips d’emergència.

  Conèixer el maneig d’un desfibril·lador (DEA) de manera segura i amb rapidesa

Emergències

 • Cursos pla d’emergència i evacuació
  L’objectiu del curs està destinat a aprendre a usar els equips de protecció necessaris, a avaluar riscos, a actuar davant un incendi o menja gestionar una evacuació

Extinció d’incendis

 • Curs sobre sistemes manuals d’extinció d’incendis
  Formació teoricopràctica en matèria de prevenció en cas d’un foc real, en la primera fase, utilitzant extintors de pols i CO₂. El curs té com a objectiu donar formació als treballadors i a les empreses, perquè en una situació d’emergència coneguin els elements bàsics del foc i com actuar segons el cas i l’equip disponible.